Subsidie voor de trekker

Het behalen van het T-rijbewijs is een flinke investering. Maar als je aan de slag wilt in de loonwerksector (cumelasector), is het een goede en noodzakelijke investering in je toekomst. Er zijn wel een aantal subsidie mogelijkheden.

Subsidie Agrarische Scholen

De kosten voor het T-rijbewijs kunnen een drempel zijn om voor een Groen, Grond, Infra opleiding te kiezen.
Daarom stellen sociale partners (CUMELA Nederland, FNV Agrarisch en Groen, CNV vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps) via het Colland Arbeidsmarktfonds een vergoeding van € 1000,- beschikbaar als tegemoetkoming in de kosten voor het behalen van het T-rijbewijs.

Meer informatie en de voorwaarden vind je op de website GroenGrondInfra

Subsidie voor OOM aangesloten bedrijven

Het OOM (Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf) heeft besloten dat voor het behalen van een T-rijbewijs een vergoeding van maximaal € 750,00 kan worden aangevraagd in het kader van de Persoonlijke Trainingstoelage (PTT 2015).

De vergoeding is van toepassing voor bij OOM aangesloten bedrijven die een tegemoetkoming wensen in de scholingskosten van hun medewerkers. De maximale bijdrage bedraagt 50% van de scholingskosten van een medewerker, tot maximaal €800,00 per jaar. Voor rijvaardigheidsbewijzen is de bijdrage alleen aan te vragen voor C en E achter C en E achter B en T (’trekkerrijbewijs’). Meer informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden is te vinden op de website van het OOM.

Rijbewijs halen

Kijk hier voor meer info voor het behalen van het trekker rijbewijs.

Wilt u meer weten over trekker rijopleidingen?

Wij zijn tijdens kantooruren te bereiken op 0591-612942!