Levensreddend Handelen

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Er gebeuren dagelijks grote en kleine ongelukken. Geen wonder dat we bij het woord “ongeluk” meteen aan bloed en ellende denken! Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk of tijdens het spelen. Iedereen kan helpen, als diegene maar weet wat er gebeuren moet.

Doel van de cursus:
Het verkrijgen, uitbreiden en opfrissen van de kennis van levensreddende handelingen. Leren effectief op te treden bij een ongeval tot het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door professionele externe hulpverleningsinstanties. De cursus voldoet aan de richtlijnen gesteld in de Arbowet.

Voor wie?

O.a. medewerkers, die door de opdrachtgever verplicht of aangewezen zijn dit diploma te hebben en eerste hulp aan eigen werknemers verzorgen.

Welke onderdelen

In deze theoretische training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Belangrijke punten in de EHBO
  • Bewussteloosheid/flauwte
  • Beademen
  • Wondverzorging
  • Botbreuken
  • Shock
  • Brandwonden

De training wordt aangeboden als ééndaagse training, zodat deze voor 7 uur kan meetellen voor de nascholing code 95. De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt men een diploma.

Investering

De investering voor de cursus levensreddend handelen bedraagt € 225,00.
Toeslag voor aan- en afmelden bij CBR/CCV   € 25,-

Boven genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Voor particulieren en bedrijven welke niet BTW plichtig zijn kunnen wij de opleidingen tegen 0% aanbieden.

Meld je aan voor de cursus Levensreddend Handelen!

Wilt u meer weten over de cursus Levensreddend handelen?

Wij zijn tijdens kantooruren te bereiken op 0591-612942!