Chauffeur Geconditioneerd Vervoer

Het vervoer van bederfelijke goederen stelt bijzondere eisen aan chauffeurs, ook tijdens het laden en lossen. Als chauffeur dien je op de hoogte te zijn van de eigenschappen van de producten die je vervoert. Ook technische kennis van de koeling- of verwarmingsinstallatie en de voedselveiligheidseisen zijn essentieel voor het vervoeren van bederfelijke goederen. Bestemd voor chauffeurs, planners, medewerkers van vrieshuizen en magazijnmedewerkers die dagelijks omgaan met aan bederf onderhevige goederen. Deelnemers leren de procedures omtrent het vervoer van bederfelijke goederen en zijn in staat maatregelen te treffen om de kwaliteit van het vervoer te waarborgen.

Welke onderdelen

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Laad- en losprocedures
  • Hygiëne
  • Basiskennis van groenten en fruit. In overleg wordt bepaald welke voedingsmiddelen relevant zijn en welke onderwerpen behandeld dienen te worden
  • Teelt, teelwijze, rassen, oogst, ziekten en gebreken
  • Achtergronden product (handelsstromen, geschiedenis, variëteiten)
  • Bewaarcondities, opslagduur, temperatuur, condities bij gemengde opslag en conditionering
  • Kwaliteit- en sorteringsvoorschriften
  • Koel- en verwarmingsinstallaties
  • Basiskennis techniek
  • Handelingen bij storingen

De training wordt aangeboden als reguliere cursus.

Investering

De investering voor de cursus bedraagt € 225,-.
Toeslag voor aan- en afmelden bij CBR/CCV   € 25,00

Boven genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Voor particulieren en bedrijven welke niet BTW plichtig zijn kunnen wij de opleidingen tegen 0% aanbieden.

Meld je direct aan voor de cursus chauffeur geconditioneerd vervoer!