BBS

Behavior Based Safety is een combinatie van de cursus Schadepreventie en (HNR) Het Nieuwe Rijden, maar dan gericht op chauffeurs die werken in de chemische industrie. De chauffeurs worden getraind op het gebied van het voorkomen van ongelukken, het vermijden van fouten, het rekening houden met fouten van anderen en weers- en verkeersomstandigheden. Ook is er aandacht voor brandstofbesparing.

BBS maakt onderdeel uit van een systeem voor Veiligheids- en Kwaliteitsonderzoek voor de chemische industrie, genaamd SQAS (Safety and Quality Assessment System).

Welke onderdelen

In deze praktijk training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • defensief en anticiperend rijden
  • kijken, observeren, concentreren en rijtechnieken
  • kennis, attitude en chauffeursgedrag
  • staat van het voertuig en brandstofverbruik
  • controle houden op en manoeuvreren met voertuigen
  • voorkomen van ongelukken en terugdringen van schades
  • laad- en losprocedures van zowel gevaarlijke stoffen als overige goederen
  • onderscheid makende in stukgoed en tankvervoer
  • weersomstandigheden
  • praktijkritten

De training wordt aangeboden als reguliere (eendaags) en opgeknipte (in 2 dagdelen) training en is zowel met een voertuig van DIBO als met het eigen voertuig mogelijk.

Investering

De investering voor de cursus BBS met vrachtauto/bus van DIBO € 385,-.
Toeslag voor aan- en afmelden bij CBR/CCV   € 25,00

Boven genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Voor particulieren en bedrijven welke niet BTW plichtig zijn kunnen wij de opleidingen tegen 0% aanbieden.

Wilt u zich aanmelden voor de BBS opleiding?

Wij zijn tijdens kantooruren te bereiken op 0591-612942!