Drukte bij rijexamens houdt aan

Het CBR streeft ernaar rijexamenkandidaten tijdig te laten afrijden. De afspraken daarover worden sinds 2010 landelijk gehaald. In een aantal plaatsen wordt de maximale reserveringstermijn van zeven weken echter overschreden sinds maart 2016. Dit komt door extra drukte die ontstaan is door niet voorziene toename in de vraag naar rijexamens van 17-jarigen, extra vraag naar taxi-examens en de aantrekkende economie. Daarnaast blijkt het werven van voldoende gekwalificeerde examinatoren moeilijk te zijn. Daarom wordt er volop extra gewerkt door de examinatoren. Ook heeft het CBR besloten de werving van nieuwe examinatoren dit jaar op te schroeven van 52 naar 64. Als deze werving slaagt, kan het CBR eind dit jaar naar verwachting weer in alle plaatsen de afspraken over de reserveringstermijnen nakomen.

Meer praktijkexamens

Het CBR heeft dit jaar zo’n 10.000 praktijkexamens meer af te nemen dan op basis van het prognosemodel te verwachten viel. Dat komt door de populariteit van 2toDrive en de aantrekkende economie. In 2015 deed 25,7% van de 17-jarigen praktijkexamen personenauto. Volgens onze laatste prognoses stijgt dat percentage naar 26,4% in 2016. Door de positieve economische ontwikkelingen neemt het aantal twintigplussers toe die besluiten om hun autorijopleiding niet langer uit te stellen. Daarnaast zien we een stijging van het aantal examens voor personenauto met aanhangwagen (BE).

CCV

Ook in de transport- en logistieke sector is er sprake van economisch herstel wat een positief effect heeft op het aantal beroepsexamens. De laatste prognose houdt rekening met een stijging van 15% van het aantal praktijkexamens ten opzichte van de begroting van 2016. Het aantal examens voor het T-rijbewijs laat in 2016 ook een grotere groei zien dan verwacht. Doordat dit een nieuw examen is, liet het zich moeilijk voorspellen. Ook is er sprake van een stijging van het aantal taxi-examens, door het wegvallen van de eis van vakbekwaamheid taxiondernemer. Mede hierdoor ontstaat met name in de regio Amsterdam druk op de doorlooptijden. Op dit moment wordt de reserveringstermijn van 7 weken bij de taxi-examens in Amsterdam met een week overschreden. De overige examens zitten op de norm, al is er wel een risico dat deze incidenteel zal worden overschreden in de komende periode.

Ook in de weekends

Om onze klanten op een redelijke termijn examen te laten doen, nemen onze examinatoren al sinds maart extra examens af. Dat gebeurt zowel door de week als op zaterdagen. Bovendien gaan we in de zomermaanden juni, juli en augustus in de avonduren motorexamens voertuigbeheersing (AVB) afnemen op enkele plaatsen. Hoge reserveringstermijnen hoeven niet van invloed te zijn op de eerste examens. Die kunnen immers al 20 weken tevoren worden aangevraagd. Daarmee kunnen opleiding en examen naadloos op elkaar worden afgestemd door de rijopleider, waardoor de kandidaat in feite geen wachttijd heeft voor zijn examen.

Nieuwe examinatoren

Naast het extra werk van de huidige examinatoren levert het CBR al anderhalf jaar enorme inspanningen om nieuwe examinatoren te werven. Maar het is moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. In totaal heeft het CBR in het afgelopen jaar ruim 7.700 sollicitatiebrieven ontvangen. Uit elke honderd brieven komt gemiddeld één geschikte kandidaat die aan de interne examinatoropleiding van drie maanden kan beginnen. Dat betekent dat het CBR zijn capaciteit niet heel snel kan uitbreiden om aan de stijgende marktvraag te voldoen. Toch doen we geen concessies aan de strenge eisen die wij aan een examinator stellen. Want de verkeersveiligheid staat altijd voorop.

Contacten met rijschoolbranche

Het CBR communiceert zo transparant mogelijk over de reserveringstermijnen. Zo hebben we regelmatig contact met de brancheorganisaties om ze bij te praten en ze te informeren over de oplossingen waar we aan werken. Dat vinden we heel belangrijk. Op onze website zijn verder de reserveringstermijnen per examencentrum te vinden. Dat helpt opleiders ook om aan hun leerlingen uit te leggen waarom het zo lang duurt voordat ze op examen kunnen.

CBR Nieuws, 22 juni 2016