Update nascholing vanuit het CBR

Coronavirus

Voor nieuws dat gerelateerd is aan het coronavirus kunt u onze website bezoeken: https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/meest-gestelde-vragen-coronavirus.htm. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is.

Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

Op 23 mei 2020 treedt een nieuwe Europese richtlijn inwerking. Deze richtlijn wijzigt de bestaande richtlijn vakbekwaamheid bestuurders op een aantal punten (lees hier de nieuwe richtlijn: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32018L0645). De wijzigingen zullen op z’n vroegst per 1 oktober 2020 in Nederland ingaan. Het gaat onder andere om:

–       Het terugdringen van het aantal ADR uren:

In de nieuwe richtlijn is opgenomen dat ADR voor maximaal 14 uur kan meetellen, ongeacht of het om een initiële of een verlengingscursus gaat. Zijn er vóór 1 oktober 2020 meer ADR-uren gevolgd? Dan blijven deze gewoon geldig.

–       Het opknippen van cursussen:

De nieuwe richtlijn schrijft voor dat dagdelen op aaneengesloten dagen moeten plaatsvinden. Voor praktijktrainingen en e-learningscursussen is dit problematisch. Voor deze varianten wordt een oplossing gezocht. Mocht dit onverhoopt tóch niet lukken en moeten ook opgeknipte praktijktrainingen en e-learningscursussen op aaneengesloten dagen plaatsvinden? Dan zal de specifieke regelgeving op dit betreffende thema met een redelijke termijn worden uitgesteld ná 1 oktober 2020.

–       Het maximeren van het aantal uren e-learning:

Per 35 uur nascholing mag straks nog 12 uur e-learning gevolgd worden. Het CBR is onlangs gevraagd om samen met de sector hier een invulling aan te geven. Er is in dit kader een werkgroep opgericht, met daarin o.a. een delegatie vanuit de Klankbordgroep nascholing. Als de werkgroep haar taak heeft afgerond informeren wij jullie hier graag over.

–       Variatie binnen de nascholingscyclus:

De hierboven genoemde werkgroep zoekt ook een oplossing om méér variatie binnen de nascholingscyclus te verplichten, om te voorkomen dat er viermaal dezelfde cursus gevolgd kan worden.

Voor alle bovenstaande punten geldt dat er géén nascholingsuren worden geschrapt als op 1 oktober 2020 de wijzigingen ingaan. Heeft een cursist voor 1 oktober 2020 méér dan 12 uur e-learning gevolgd? Dan blijven deze uren gewoon meetellen tot de eerstvolgende verlenging. Het is dan echter niet mogelijk om na 1 oktober 2020 nog meer e-learninguren te volgen, omdat het maximum van 12 uur per 35 uur nascholing al is bereikt.

Vervallen vrijstelling chauffeurs geboren voor 1 juli 1955

Inmiddels is duidelijk dat de geplande wetswijziging om codes 95 ongeldig te verklaren niet op 1 april 2020 inwerking treedt. De specifieke doelgroep wordt hierover op korte termijn vanuit het ministerie van IenW geïnformeerd. Wanneer gaat de wetswijziging wel in? Dat is nog niet bekend. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/vraag-en-antwoord/rijbewijs-met-automatisch-toegekende-vakbekwaamheid-code-95-vervangen-of-vernieuwen

Code 95 volgen? Klik dan hier voor onze mogelijkheden.
Zodra het weer kan en mag zullen wij zorgen dat er zoveel mogelijk cursussen beschikbaar zijn. Op de hoogte gehouden worden? Mail dan naar info@DIBO-Emmen.nl of bel naar 0591-612942 (ten tijde van de coronacrisis tussen 10.00 en 12.00 uur telefonisch bereikbaar.)