Wat is een speed pedelec?

Een speed pedelec (‘high speed e-bike’) is een tweewieler met elektrische trapondersteuning tot maximaal 45 kilometer per uur. Een speed pedelec moet een kenteken hebben om op de openbare weg te mogen rijden. De bestuurder moet minimaal een AM rijbewijs hebben.

 

Speed pedelec

Welke regels gelden voor speed pedelecs en wat verandert er per 1 januari 2017?

Als u na 1 januari 2017 een nieuwe speed pedelec koopt, krijgt deze automatisch een bromfietskenteken. Heeft u al een speed pedelec met een snorfietskenteken? Dan zet de RDW dit om naar een bromfietskenteken. Op 1 juli 2017 moeten alle speed pedelecs een bromfietskentekenplaat hebben. Zodra u met een bromfietskentekenplaat rijdt, gelden de regels voor de bromfiets. U kunt dan wel kiezen of u een goedgekeurde bromfietshelm of speed pedelec-helm draagt.

Als bestuurder moet u zich ook houden aan de regels voor bromfietsen.

U mag:
45 kilometer per uur op de rijbaan,
30 kilometer per uur op het bromfietspad binnen de bebouwde kom
40 kilometer per uur op het bromfietspad buiten de bebouwde kom.
De speed pedelec onderscheidt zich nu van de gewone elektrische fiets vanwege de trapondersteuning. Bij de elektrische fiets stopt de trapondersteuning bij 25 kilometer per uur. Bij de speed pedelec gaat de trapondersteuning door tot 45 kilometer per uur.

Bestaande speed pedelecs die nu een snorfietskenteken hebben, krijgen in de eerste helft van 2017 een bromfietskenteken. Dit zorgt ervoor dat voor alle speed pedelecs dezelfde regels gelden. Ze mogen dan allemaal harder dan 25 kilometer per uur rijden.

Nieuwe bromfietskentekenplaat en kentekencard

De RDW stuurt de gele bromfietskentekenplaat en bijbehorende kentekencard apart van elkaar naar u toe. U wordt 3 weken van tevoren geïnformeerd over het moment waarop de gele bromfietskentekenplaat aan u wordt toegestuurd door RDW. U kunt de gele bromfiets kentekenplaat verwachten in de periode tussen 1 mei en 17 juni 2017.

Zolang u met een blauwe snorfietskentekenplaat rijdt, gelden de regels voor snorfietsen.

Kosten omwisselen kenteken

Het omwisselen van de kentekenplaat is kosteloos. Uw rijbewijs AM blijft gewoon geldig met uw nieuwe bromfietskenteken.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijzondere-voertuigen/vraag-en-antwoord/welke-regels-gelden-voor-speed-pedelec