Snelheid naar 100 km/u. Wat betekent dit voor het examen?

Snelheidsverlaging
Vanaf 16 maart 2020 geldt in Nederland op alle snelwegen overdag (06.00 tot 19.00 uur) een maximumsnelheid van 100 km/u. In de avond en nacht (19.00 tot 06.00 uur) verandert er niets op de snelwegen waar je 120 km/u of 130 km/u mag rijden. Het CBR past de examens natuurlijk op de nieuwe situatie aan. Het is belangrijk dat de beginnende bestuurder de regels kent en goed kan toepassen. Want we willen allemaal veilig thuiskomen.

Theorie-examen
Het CBR past de theorievragen over de maximumsnelheid op de snelweg aan waar dit nodig is. In de vragen wordt met tekst aangegeven hoe laat het is en wordt gevraagd wat dan de toegestane maximumsnelheid is.Theorie examen
Praktijkexamen
Bij de praktijkexamens zijn er weinig tot geen veranderingen. Voor auto, motor of taxi geldt uiteraard een lagere maximumsnelheid op de snelweg tijdens de tijden waarop het CBR examens afneemt. Voertuigen in andere categorieën (bijvoorbeeld vrachtwagen of bus) mochten al niet harder dan 80 km/u.

Het rijden van 130 km/u tijdens een praktijkexamen ziet het CBR niet als voorwaarde voor een valide examen. De examinator zorgt tijdens het praktijkexamen voor een gevarieerde examenroute waarin verschillende wegtypen en de daarbij horende snelheden aan bod komen. Op deze manier kan het rijgedrag in verschillende situaties worden beoordeeld. Op een autosnelweg moet een kandidaat laten zien dat hij onder andere kan in- en uitvoegen, de juiste volgafstand aanhoudt en het juiste kijkgedrag vertoont.

Kijk voor uitgebreide informatie over de snelheidsverlaging op
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wetten-regels-en-vergunningen/verkeerswetten/maximumsnelheid/index.aspx