Wereld Autisme DagWereld autisme dag

De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day), een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. Deze dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is.

Autisme is een aangeboren aandoening waardoor signalen in de hersenen niet goed worden verwerkt. Autisten ervaren hun omgeving als onsamenhangend en kunnen zich moeilijk in anderen inleven. Naar schatting 35 miljoen mensen over de gehele wereld hebben een stoornis in het autistisch spectrum.

Autisme en Autorijbewijs

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen met Autisme, ADHD of verwante problemen even capabel kunnen zijn als ieder ander om auto te rijden. Maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het voor de meesten goed mogelijk om het rijbewijs te halen! Voor velen is het echter onbekend wat ze moeten doen als dit speelt en welke procedure er gevolgd moet worden.

Mag ik rijden als…?

Mag je autorijden als je een autistische aandoening hebt? Dit kan meestal wel. Dit dient wel door een arts van het CBR beoordeeld te worden. Net als ieder ander dient er een eigen verklaring ingevuld te worden om een praktijkexamen te kunnen aanvragen. Indien de vragen met allemaal nee beantwoord kunnen worden, mogen wij deze eigen verklaring digitaal verzenden.  Bij een ja op een of meerdere vragen, dient een aantekening van een arts vermeld te worden. Is er sprake van een psychiatrische stoornis (bijvoorbeeld ADHD, ADD, Asperger, PDD-NOS), dan dient vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoord te worden.  Hierna staat de procedure vermeld wat er dan voor stappen ondernomen moeten worden.

Wat moet u doen?

  1. Vul de Eigen verklaring volledig in. U kunt op Mijn CBR heel gemakkelijk een Eigen verklaring kopen en invullen. (Deze kan ook bij het gemeentehuis gekocht worden).
  2. Zet in het vak ‘opmerkingen’: ‘Ik heb zelf een afspraak gemaakt met een specialist.’
  3. Onderteken de Eigen verklaring (print deze eerst wanneer u hem via Mijn CBR hebt gekocht).
  4. Maak zelf een afspraak met een specialist uit de lijst van het CBR voor een rijbewijskeuring wegens ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. Neem de Eigen verklaring mee naar de specialist.
  5. Vraag de specialist een aantekening op uw Eigen verklaring te plaatsen wanneer u naast vraag 3 ook andere vragen met ‘ja’ hebt beantwoord.
  6. De specialist stuurt, na uw toestemming, de Eigen verklaring samen met het rapport van de keuring naar het CBR.
  7. Het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid op basis van de Eigen verklaring en het keuringsrapport.
  8. Bij geschiktheid wordt u door het CBR persoonlijk benaderd voor een rijtest.
  9. Als de rijtest positief verloopt krijgt u een schriftelijk besluit van het CBR dat u rijgeschikt bent. Uw rijschool kan het praktijkexamen voor u aanvragen.

Medisch traject

Bij een ja op de Eigen Verklaring gaat iemand het medisch traject volgen bij het CBR. Houd rekening met een vertraging van 4 weken tot 4 maanden. Begin daarom vroegtijdig met het opstarten van het medisch traject. Bij de rijtest wordt beoordeeld of de kandidaat over voldoende vaardigheden beschikt om veilig en vertrouwd op de weg te kunnen rijden. Indien dit goed gaat zal het praktijkexamen vrijgegeven worden om te plannen. Dit wordt dan een AA examen. Dit betekent dat het een aangepast examen is, wat alleen maar wil zeggen dat de examinator op de hoogte is van de medische gegevens en hier soms rekening mee kan houden. De beoordeling van het examen is verder gelijk aan andere examens. Indien een testrit niet goed gaat en er kans op verbetering is kan er een tweede testrit aangevraagd worden.

Vragen of een gratis proefles?

Wil jij een indicatie hoeveel uren les je nodig hebt? Boek dan een gratis proefles op onze simulator. Voor meer informatie klik hier.

Wilt u meer weten over deze procedure?

Wij zijn tijdens kantooruren te bereiken op 0591-612942!