CBR probleem reserveringstermijn: de oplossingCBR logo

CBR probleem reserveringstermijn gaat nog zeker een paar maanden duren voordat in alle 53 examenlocaties van het CBR de reserveringstermijn voor het eerste examen weer op zeven weken en voor het herexamen op vijf weken is. Het CBR verwacht dat het met ingang van het tweede kwartaal 2017 op orde is, maar dan moet een strenge winter gen roet in het eten gooien. “Als er veel examens uitgesteld moeten worden in de winter door slechte weersomstandigheden kunnen de reserveringstermijnen weer onder druk komen te staan.”

Kan het CBR dit probleem oplossen?

Dit antwoordt het CBR op vragen die Rij-instructie heeft gesteld. Zowel dit als volgend jaar moeten er zestig (120 in totaal) nieuwe examinatoren worden aangesteld om de reserveringstermijnen weer in het gareel te krijgen en het CBR is hier druk doende mee. Uit de gegevens blijkt dat veel rijinstructeurs solliciteren op de baan van examinator. Op de rijtest scoren ze bovengemiddeld, maar dat wil niet zeggen dat je als instructeur zomaar even examinator wordt. ‘Het geven van rijonderricht en het afnemen van examens zijn twee verschillende takken van sport is’, aldus het CBR. Toch bevat iedere nieuwe groep sollicitanten die het opleidingstraject haalt wel een paar instructeurs die graag aan de andere kant van de tafel willen zitten.
Over de sollicitatieprocedure zijn talloze vragen te verzinnen, waarvan Rij-instructie er een aantal heeft voorgelegd aan het CBR. Onder andere de vragen ‘Hoeveel examinatoren stromen de komende jaren uit?’, ‘Wat is de verdeling man-vrouw bij nieuwe examinatoren?’, ‘Wat verdient een examinator?’ en ‘Wat zijn de meest voorkomende redenen waarom iemand afvalt?’ worden beantwoord in de eerstkomende editie van Rij-instructie die aanstaande zaterdag verschijnt.

Rijinstructie,  10-11-2016