ADR certificaten tijdelijk verlengd.

Nederland heeft Multilaterale Overeenkomsten (MO) afgesloten voor:

  • keuringen van bepaalde tanks en voertuigen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
  • keuringen van bepaalde drukhouders bestemd voor medische gassen
  • certificaten van de verplichting in het ADR (wegvervoer) RID (spoor) ADN (binnenvaart) van diverse opleidingen

Met de MO’s voor het ADR, RID en ADN blijven deze certificaten gelden tot en met 30 november dit jaar, mits de betrokkenen voór 1 december 2020 hun opleiding/herhalingscursus hebben gevolgd en/of examen hebben gedaan. Met deze nieuwe overeenkomst houdt de ILT rekening bij de handhaving. De Multilaterale Overeenkomsten voor, ADR (wegvervoer)  is op maandag 23 maart 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.